De eindtermen zijn meer dan een onderonsje waard

Eindtermen moeten stoelen op open dialoog tussen onderwijs en samenleving, schrijven Jan De Groof, Adri De Brabandere en Guy Tegenbos. Lees het opniestuk in De Standaard, dinsdag 16 augustus 2022

Nieuwe wetgeving inzake digitale auteursrechten gepubliceerd

Op 16 juni 2022 heeft de Kamer een wet aangenomen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG. Deze wet is op 1 augustus 2022 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Hij is gedeeltelijk in werking getreden op de dag van zijn bekendmaking. Cultuurloket maakte reeds een analyse van de grote lijnen van de wet. Voor meer info. Op 28 september geeft Meester Bart Van Besien een update voor de GEWU-leden.

Leerlingen die papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op leestest

Leerlingen die vooral papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op een leestest dan leerlingen die vooral digitale boeken lezen. En ze hebben ook meer leesplezier dan leerlingen die enkel digitaal boeken lezen. VRT NWS bracht dit rapport van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Lees verder.

Educatief graduaat in het secundair onderwijs: cijfers van Onderwijs Vlaanderen

Educatief graduaat in het secundair onderwijs ... meer informatie over de inhoud van de opleidingen in het hoger onderwijs op Onderwijskiezer.

Hervorming van het kunstenaarsstatuut: tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut.

In het regeerakkoord werd overeengekomen dat de regering in overleg met de sector en de sociale partners het sociaal statuut voor de artiesten zou hervormen. Daarvoor werd een digitaal participatietraject ‘Working in the Arts’ (WITA) uitgewerkt. Lees verder