Digisprong: educatieve uitgevers willen samenwerken met Weyts’ Kenniscentrum

De educatieve uitgevers (die de schoolboeken en digitale leerplatformen voor het onderwijs maken), verenigd binnen GEWU, willen samenwerken met het gloednieuw Kenniscentrum rond digitalisering in het onderwijs. Dit werd opgericht door Minister Weyts, in het kader van de Digisprong. GEWU (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers) kijkt uit naar een interessant nieuw schooljaar, waarin de uitgevers verder gaan werken om de digitaliseringsgolf in het onderwijs te verankeren binnen hybride leren. Ze willen ook bijdragen om tot oplossingen te komen voor uitdagingen zoals de kansenongelijkheid en om alle leerkrachten mee te nemen in de digitaliseringsgolf. GEWU vraagt ook om toe te zien op het respecteren van de privacy van de leerlingen en op de bescherming van het copyright. De uitgevers kijken tenslotte ook uit naar een positieve uitwisseling met de kwaliteitsalliantie.

Voor meer info: klik hier

Nieuwe speurgids wetenschap en innovatie

Met de jaarlijkse Speurgids-publicatie gidst EWI (departement Economie, Wetenschap, Innovatie) de lezer op een overzichtelijke manier doorheen de Vlaamse overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid. 

Het totaal aan vastleggingskredieten ingeschreven in de Vlaamse begroting voor 2021 voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid bedraagt afgerond 56,5 miljard euro. Dit is inclusief de eenmalige relanceprovisie van 4,3 miljard € voor het Vlaams relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Voor de volledige speurgids: klik hier

Nieuwe regeling fiscaliteit voor auteursrechten in het najaar

De Minister van Financiën werkt in het najaar een nieuwe regeling van de fiscaliteit van auteursrechten uit. 

De aangiften over auteursrechten in de personenbelasting is in 8 jaar tijd ongeveer vertienvoudigd. De aangegeven bedragen over auteursrechten die niet afkomstig zijn van de vennootschappen voor het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten kan voor het aanslagjaar 2020 geschat worden op meer dan 200.000.000 Euro.

Gezien de onbedoelde evolutie in het toepassingsgebied heeft de Minister het doel de omschrijving van “auteursrechten en naburige rechten” binnen de fiscale en sociale wetgeving op elkaar af te stemmen en terug te brengen tot de oorspronkelijke doelstelling. Hierdoor zullen beroepsinkomsten die geen werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten (Wetboek van Economisch Recht) niet meer in aanmerking zouden komen.

Om het stelsel van de auteursrechten te kunnen behouden en te kunnen verantwoorden over gelijke behandeling met andere belastingplichtigen zal na de wettelijke hervorming het stelsel van de forfaitaire kosten geëvalueerd worden.

Als gevolg van een onduidelijke definiëring van het toepassingsgebied wordt het fiscaal stelsel van de auteursrechten dusdanig ruim toegepast. Met het oog op herstellen van de initiële bedoeling ervan zal het stelsel van de auteursrechten worden aangepast zodat het toepassingsgebied van auteursrechten en naburige rechten gelijk is in de fiscale en sociale wetgeving en in overeenstemming is met het Wetboek van Economisch Recht. Er zal overlegd worden met de werkgroep over de hervorming van het sociaal statuut van de kunstenaars. Na overeenstemming van de definitie zal het kostenforfait geëvalueerd worden.

Toegankelijkheidsregeling (Belgische Wetgeving in 2022, toepassing uitgevers binnen 3 jaar, deadline 2025)

Afgezien van de digitale toegankelijkheid wil de Europese Unie met deze richtlijn een groot aantal moeilijkheden oplossen in het dagelijkse leven van gehandicapten of andere personen voor wie bepaalde procedures, zoals het gebruik van een smartphone of het kopen van een elektronisch treinkaartje, niet gemakkelijk zijn.

Na de websites voor openbare diensten (voor Belgische standaarden die dezelfde zijn voor uitgevers klik hier) zijn het nu andere producten en diensten van openbaar nut die Europa in het vizier neemt. Dus ook e-books, websites, computers en besturingssystemen, digitale platformen, leerplatformen, audiovisuele mediadiensten en e-boeken, e-commerce enz. Verschillende producten of diensten die uitgevers aanbieden. Het onderwijs is steeds digitaler aan het worden. Digitale leermiddelen en toetsen zijn een vertrouwd onderdeel van het leerproces geworden. Ook deze leermiddelen kunnen drempels bevatten voor mensen die tijdelijk of permanent beperkt zijn in bekijken, beluisteren of bedienen van een leermiddel.

De maatregelen die in deze Europese wetgevingsakte bedoeld worden, zullen al deze mensen helpen om actief en op voet van gelijkheid aan de samenleving deel te nemen, en tegelijkertijd de verbeelding van de ondernemingen stimuleren om "toegankelijk" te creëren. Wanneer de voorschriften niet worden nageleefd, worden er boetes voorzien. 

Wat België betreft, werkt een werkgroep momenteel aan de omzetting van dit artikel in Belgisch recht. De wetgeving moet ten laatste gepubliceerd zijn in juni 2022. Deze nieuwe regels  dienen door u geïmplementeerd te worden ten laatste 3 jaar nadien (dus voor juni 2025). Door de grote impact is een strakke timing vanaf nu aangewezen.

U kunt bij onze Nederlandse collega’s een voorbeeld vinden van alle technische complicaties.  klik hier

De internationale standaarden, wetgeving...  klik hier

FEP open position paper on technical specifications klik hier

Op de Frankfurter Buch Messe zullen workshops aangeboden worden om uw bedrijf voor te bereiden. Maak daar zeker gebruik van. 

 

 

Aanpak armoede in het onderwijs

In het Vlaamse Parlement hadden opnieuw debatten plaats over de armoede in het onderwijs.

Er werd ook verwezen naar de Stichting Robin, een initiatief waarin de educatieve uitgevers sinds dit schooljaar actief participeren om oplossingen te zoeken voor deze problematiek.

Het volledige verslag vindt u: klik hier